W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.11.2019r. (data wpływu
02.12.2019r.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej polowań
zbiorowych, które odbywały się na terenie miasta i gminy Włoszczowa, w
terminie 01.07.2019r.-31.08.2019r. przesyłam w załączeniu informację na
ten temat ze skanami wymaganych dokumentów.

..

Tomasz Strączyński

inspektor ds. rolnictwa

Urząd Gminy Włoszczowa

tel. 41 3942669 wew. 114

e-mail: <mailto:t.straczynski@gmina-wloszczowa.pl>
t.straczynski@gmina-wloszczowa.pl

www: <http://www.wloszczowa.pl/> www.wloszczowa.pl

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na
stronie BIP Urzędu Gminy Włoszczowa, stronie
<http://www.wloszczowa.eobip.pl> www.wloszczowa.eobip.pl oraz tablicy
ogłoszeń.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

Pobierz list