Dzień dobry.

Dotyczy wniosku z dnia 30 listopada, o udzielenie informacji publicznej w
zakresie polowań na terenie gminy Krasocin w dniach od 01.07.2019r. do
31.08.2019r.

Niniejszym uprzejmie informuję, że w ww okresie odbyły się polowania
organizowane przez :

1.Polowanie w dniach: 17.08.2019 ; 18.08.2019; 24.08.2019;25.08.2019.
Godzina rozpoczęcia 7.30 . Podano planowany teren polowań . Brak daty
zakończenia. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy : 05.08.2019r.

2.Polowanie w dniu 17.08.2019r. w godz. od 8.00 do 15.00. Podano planowany
teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy :04.08.2019r.

3. Polowanie w dniu 15.08.2019r. w godz. od 9.00 do 16.00. Podano planowany
teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy :25.07.2019r.

4. Polowanie w dniach 18.08.2019r.i 25.08.2019r. (godz. 8.00). Podano
planowany teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy : 25.07.2019r.

5. Polowanie w dniach 17.08.2019r.; w godz. od 15.00 do 19.00.; 18.08.2019
w godz. od 07 do 12.00; 25.08.2019r. w godz.7.00 do 12.00. Podano planowany
teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy : 25.07.2019r.

Ww. zgłoszenia terminów polowań umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Krasocin bez pouczenia , że można zgłaszać sprzeciw wobec
zaplanowanego polowania zbiorczego.

Brak sprzeciwów na podstawie art. 42ab ust 3 ustawy Prawo łowieckie.

W załączeniu skany terminarzy polowań.

Z poważaniem

Bogdan Stolarczyk

Kierownik

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Krasocin

41 3917026 wew.127

Załączniki