W związku z pismem dotyczącym udostępnienia informacji publicznej informuję, że odpowiedź w tej sprawie nie może zostać udzielona w terminie 14 dni z uwagi na konieczność dokonania ustaleń i wyliczeń, zwłaszcza w odniesieniu do informacji przetworzonych.

Informuję ponadto, że na podstawie art. 13 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) powyższa informacja udzielona zostanie w terminie do 15.01.2020 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach

Arkadiusz Rokicki

?

Pobierz list