Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną prośbą o udzielenie informacji publicznej
przekazałam naszemu Szpitalowi Górka prośbę o podanie danych - mam
nadzieję w najbliższych dniach udzielić Państwu odpowiedzi.

Z poważaniem

Joanna Krzak
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655-000-02-38, REGON 000288165
KRS: 0000055824
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (w całości opłacony) 24.500.000,00 zł
tel. 41 3703202, 734192744

Pobierz list