Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączniku odpowiedzi na zadane pytania dotyczące żywienia
przesłane w dniu 15.10.2019 godz 22:41

Skierowane przez Szymon Osowski i Katarzyna Batko - Tołuć .

Z poważaniem

Maria Karczewska

z-ca dyrektora ds. medycznych

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl
<mailto:m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl>

tel. 61 89 84 006

tel. kom. 606 688 957

Załączniki

Pobierz list