---------- Forwarded message ---------
Od: Iwona Sobolewska <{{ email }}>
Date: wt., 10 gru 2019 o 15:05
Subject: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną
To: Biuro Stowarzyszenia <{{ email }}>
Cc: Aswancar <{{ email }}>, Ikrzak <{{ email }}>

Dzień dobry

w odpowiedzi na przesłany wniosek i powołując się na rozmowę telefoniczną w
dniu dzisiejszym z pracownikiem Państwa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
uprzejmie informujemy, iż Centrum Medyczne Salus w Kłodzku w ramach
struktur organizacyjnych posiada Oddział Leczenia Jednego Dnia, w którym
realizowane są świadczenia na podstawie kontraktu z NFZ w zakresie
wykonywanych 2 zabiegów ortopedycznych w miesiącu tj. na kwotę 7800 zł. Po
wykonywanych zabiegach pacjenci, (jeżeli nie ma wskazań do dalszej
hospitalizacji) wypisywani są do domu w tym samym dniu i nie wymagają
zaopatrzenia w wyżywienie. Jednakże mając na względzie dobro pacjenta i
ewentualną potrzebę przedłużenia hospitalizacji do 24 godzin, Centrum
Medyczne Salus w Kłodzku ma podpisaną umowę na dostarczanie wyżywienia
(śniadania, obiady, kolacje) z firmą cateringową Zajazd „Oleńka” s.c. Danuta,
Tomasz Oleńscy z siedzibą w Szalejewie Górnym Wolany 77 NIP 883-10-05-398 REGON
891070980.

Z poważaniem

Iwona Sobolewska

tel. 606 951 446

<http://www.saluscm.pl>

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-12-10 13:48
Od: Agnieszka Swancar <{{ email }}>
Do: Iwona Sobolewska <{{ email }}>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 26 Nov 2019 19:11:57 -0000
Nadawca: {{ email }}
Odpowiedź-Do: {{ email }}
Adresat: {{ email }}

Szanowni Państwo,

17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone
na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną
za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa
do niezwłocznego jej udzielenia.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-17 08:39:48.491958+00:00 z > adresu
{{ email }}: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art.
10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących
informacji publicznych: 1. Czy > w szpitalu > zatrudniono
dietetyka/dietetyków? (chodzi o > bezpośrednie zatrudnienie przez >
szpital, a nie przez firmę > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
udostępnienie > zakresu > jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na
jednego > > zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość >
uzyskania > indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób
informuje się o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej
dziennej stawki żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5.
Czy szpital korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6.
Czy > szpital posiada dokumentację regulującą > jakość produktów >
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą > i >
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, >
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu >
kontroluje się jakość posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko)
odpowiada > za te kontrole i jak często > one się odbywają? 8. Czy w
szpitalu kontroluje > się, czy > pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu?
Kto (stanowisko) > odpowiada > za te kontrole i jak często one się
odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną > firmą cateringową określono
wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w > szpitalu istnieje > procedura
zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia > > bądź zatrucia? Czy
wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w > sprawie > zgłoszenia ww.
skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg dotyczących > niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do szpitala w 2017 i > 2018
roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z >
zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o > >
podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze >
wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza >
dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje
szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi
diety wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w
jaki sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie
pacjenta szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy
szpital > zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające
powrót > do zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające
dodatkowe > ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji
> w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i >
Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > >
reprezentacji