OA-043-42/19

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie
z dn. 11.12.2019r.

--

Z poważaniem
Paulina Kubicka
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Koninie
tel. 63 240 47 01
----
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z uprzejmą prośbą
o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

Załączniki

Pobierz list