Szanowni Państwo,

przepraszam za późną odpowiedź.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie 8 z naszego wniosku (Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)), to wydaje nam się, że najbardziej realną liczbę otrzymamy, jeśli sędzia, który przepracował tylko 2 miesiące w roku zostanie policzony jako 2/12 etatu, a z kolei sędzia, który ma wpływ 25% jako 1/4 etatu. Nie wiem jednak, ilu sędziów u Państwa pracuje i czy są Państwo w stanie zrobić takie wyliczenia. Być może łatwiejsze będzie policzenie średniej liczby spraw sędziów, którzy mają wpływ 100% i przesłanie nam tej liczby (oczywiście z zaznaczeniem, że chodzi tylko o takich sędziów)?

Co do pytań 9-12, to również być może najlepiej wypisać dane sędziów mających 100% wpływu? Tutaj trudno mi podać inny sposób wyliczenia. Wiadomo, że sędziowie, którzy mają większy wpływ będą mieli więcej spraw niż ci, pełniący inne funkcje i mający mniejszy wpływ, więc inny sposób liczenia wydaje się nieprzystający do rzeczywistości.

Bardzo dziękujemy za pełne wyjaśnienie sprawy. Na pewno weźmiemy pod uwagę te liczne wątpliwości, podsumowując nasz monitoring.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list