A-0144-30/19

Dzień dobry

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 września 2019r. Sąd Rejonowy w Miastku nie otrzymał pisma, o którym mowa poniżej. Wniosek o informację publiczną wpłynął do sądu w dniu 27 listopada 2019r., godz. 9:35.

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem

Agnieszka Krauze

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Miastku

* <mailto:administracja@miastko.sr.gov.pl> administracja@miastko.sr.gov.pl

„Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Miastku z siedzibą w Miastku przy ul. Armii Krajowej 30, 77 – 200 Miastko, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Miastku pod adresem: <http://www.miastko.sr.gov.pl/> www.miastko.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

Załączniki

Pobierz list