Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,
Halina Michalczyk
Urząd Gminy Moskorzew

Załączniki