Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej polowań zbiorowych przeprowadzanych na terenie gm. Paradyż w
okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. poniżej podaję:

ad. 1. planowane polowania zostały zgłoszone na 14 dni przed terminem,
ad. 2. zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań
oraz miejsca wykonywania polowań,
ad. 3 harmonogram polowań wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG w Paradyżu
i przesyła do sołtysów,
ad. 4 na wywieszonych czy przesłanych harmonogramach nie umieszczano
pouczenia, iż można zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
zbiorowego,
ad. 5. do UG w Paradyżu nie wpłynęły żadne sprzeciwy wobec planowanych
polowań.

W załączeniu kopie harmonogramów polowań nadesłanych przez koła
łowieckie.

Z poważaniem
Aneta Rygała
podinspektor

Załączniki

Pobierz list