Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma dotyczący odpowiedzi na Państwa wniosek.

--
Patrycja Pol
Specjalista ds rozliczeń z NFZ
Dział Organizacyjno Prawny

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy
W Wolicy k. Kalisza

Tel: 532 747 597, 728 949 026,

Pomyśl proszę o środowisku zanim wydrukujesz. Please consider the environment before printing

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej.
Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać,
kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu
wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.
This email and all attached documents is confidential and may be protected by the law. If you are not intended
recipient, you are obliged not to disclose, copy, distribute or use. In such a case, please inform the sender and delete the message as soon as possible.

Załączniki

Pobierz list