Dzień dobry.

Uprzejmie przesyłam żądaną informację.

Pozdrawiam serdecznie

Izabela Buse

Inspektor

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Chojnicach

ul. Młyńska 30

89-600 Chojnice

tel. 52 3952790, fax. 52 3952843

e-mail: buse.i@chojnice.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Chojnicach pod
adresem:

http://www.chojnice.sr.gov.pl w zakładce: Informacje - "Ochrona Danych
Osobowych"

Załączniki

Pobierz list