Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek przesłany do Centrum Medycznego MAVIT przekazujemy
odpowiedzi - dokument w załączniku.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam / Kind regards

Iwona Trafidło
Koordynator biura
Tel.: +48 22 569-59-00
Faks: +48 22 569-59-19
E-mail: itrafidlo@mavit.pl

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035148, NIP: 118-14-95-039, REGON: 016209390, Wysokość kapitału
zakładowego 4.017.000 PLN

Załączniki

Pobierz list