Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 26 listopada 2019 r. uprzejmie
informuję, iż odmawiam udzielenie informacji, o które wnioskujecie
Państwo we wskazanym mailu gdyż przedmiotowe informacje nie stanowią
informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż
prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby
fizycznej lub *tajemnicę przedsiębiorcy.*
Dane, o których ujawnienie wnosicie Państwo w mailu stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.  5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Łukasz Węgrzyn

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
**

Od: ZOZ w Dabrowie Tarnowskiej <sekretariat@zozdt.pl
<mailto:sekretariat@zozdt.pl>>
Data: środa, 27 listopada 2019 09:54
Do: Zbigniew <zcybulski@kancelariapiotrowska.pl
<mailto:zcybulski@kancelariapiotrowska.pl>>
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 26 Nov 2019 18:33:36 -0000
Nadawca: sprawa-17449@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-17449@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@zozdt.pl

W dniu 26.11.2019 o 19:33, sprawa-17449@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Pozdrawiam

*Alina Świątek*

*/Specjalista ds. Kancelaryjnych/*

*/Sekretariat/*

*Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej*

33-200 Dąbrowa Tarnowska , ul.Szpitalna 1

tel: 14-644-32-21 <tel:146443221>

fax: 14-642-27-14 <tel:146422714>

e-mail: sekretariat@zozdt.pl <mailto:sekretariat@zozdt.pl>

błąd

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego
jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Załączniki

Pobierz list