Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.
Odpowiedzi przygotowane zostały w oparciu o dane Specjalistycznego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego "Górka".

Z poważaniem
Joanna Krzak
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655-000-02-38, REGON 000288165
KRS: 0000055824
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (w całości opłacony) 24.500.000,00 zł
tel. 41 3703202, 734192744

Załączniki

Pobierz list