Znak: ORA.1431.40.2019

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dn. 30.11.2019 r. dot. udostępnienia
informacji publicznej informuję:

Do tut. organu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca odbytych, bądź
zaplanowanych polowań zbiorowych w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 r. na
terenie naszej gminy.

Ad. 1. Nie dotyczy.

Ad. 2. Nie dotyczy.

Ad. 3. Nie dotyczy.

Ad. 4. Nie dotyczy

Ad. 5. Nie dotyczy.

Łukasz Kłys

Sekretarz Gminy Stąporków

Tel. 41 374 11 22

Pobierz list