Dzień dobry. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, przekazuję co następuje:

W okresie od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. odbywały się i są zaplanowane
polowania zbiorowe na terenie gm. Gniewino (daty wg zgłoszeń poszczególnych
kół łowieckich): 8.12.2019, 21.12.2019, 4.01.2020, 18.01.2020, 1.12.2019,
14.12.2019, 22.12.2019, 04.01.2020, 11.01.2020, 18.01.2020, 25.01.2020,
07.12.2019.21.12.2019, 11.01.2020, 18.01.2020, 08.12.2019, 05.01.2020,
19.01.2020.

Ad. 1 Polowania zostały zgłoszone przez organizatorów z 14-dniowym
wyprzedzeniem

Ad. 2 Zgłoszenia nie zawsze zawierają dokładne godziny rozpoczęcia i
zakończenia polowania oraz jednoznaczne określenie miejsc wykonywanych
polowań

Ad. 3 Wójt Gminy Gniewino oprócz umieszczenia na stronie internetowej,
podaje do publicznej wiadomości informacje o datach i miejscach polowań
poprzez wywieszenie obwieszczenia wraz z planem polowań na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu

Ad. 4 W informacji podawanej przez Wójta nie umieszczono pouczenia o tym, że
mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
zbiorowego

Ad. 5 Do tut. Urzędu Gminy nie wpłynęły sprzeciwy z art. 42 ab ust. 2 ustawy
Prawo łowieckie

Z poważaniem

Monika Rafalska

samodzielny referent

ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Gniewino

tel. (58) 670 66 14

ul. Pomorska 20/4

84-250 Gniewino

Załączniki

Pobierz list