Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z 2.01.2020r. w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Agata Białas

Załączniki