W odpowiedzi na maila informuje, że polowania są zgłaszane przez koła łowieckie z podaniem daty i godziny a następnie przez Urząd udostępniane na stronie internetowej pod adresem http://gmina.puck.pl/plany-polowan-zbiorowych/
Wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej , nie wpłynęły żadne sprzeciwy dotyczące polowań.

Pozdrawiam
Bartłomiej Selke
Inspektor ds Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji
Urząd Gminy Puck
tel. 734-189-693

Pobierz list