Dzień dobry, chciałbym się upewnić, czy pisząc że "wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej" ma Pan na myśli, że Wójt Gminy Puck nie
podaje do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych przez obwieszczenie? (o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie)

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list