No cóż, w takim razie nie pozostaje nic innego jak zgłosić niedopełnienie obowiązków przez organ.
Ustawa mówi wyraźnie o konieczności wydawania obwieszczenia.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list