?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję ze:

Ad. 1 dane znajdują się na stronie internetowej Sądu - https://bartoszyce.sr.gov.pl/,

Ad 2. SSR Jolanta Mazurek,

Ad 3. 2010 - 2014,

Ad. 4 - 11,

Ad. 5 - 2017 -1, 2018 - 2,

Ad. 6 - 0,

Ad. 7 - 0,

Ad. 8 - 12 - w załączeniu przedstawiam obciążenie każdego sędziego i załatwienia w latach 2016 - 2018. Informuję, że porównywanie obciążenia pomiędzy orzecznikami orzekającymi w różnych wydziałach jest niecelowe i daje wypaczony obraz obciążenia pracą. Ponadto trudności z oceną faktycznego obciążenia wynikają z faktu długotrwałych nieobecności sędziów w pracy (w tych okresach nie są przydzielane nowe sprawy), przesunięciami pomiędzy wydziałami a także przyznawaniem spraw w IV Wydziale Pracy sędziom spoza wydziały w sytuacji, gdy orzekający tam sędzia był wyłączony z rozpoznania,

Ad. 13 - nie,

Ad 14 - nie.

W załączeniu skany obciążenia i załatwienia sędziów Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

Z poważaniem

Arkadiusz Rokicki

Prezes Sądu rejonowego w Bartoszycach

Załączniki

Pobierz list