Odpowiadając na wniosek z 13 września 2016r. dotyczący monitoringu dostępu do informacji publicznej informuję:

1) w 2014 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło 98 wniosków o dostęp do informacji publicznej,
2) w 2015 roku wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 140 wniosków o dostęp do informacji publicznej,
3) w 2014 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
4) w 2015roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
W załączniku do informacji znajduje się wyciąg z elektronicznego systemu obiegu dokumentów WUWeu umożliwiający ewidencjonowanie wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie tej informacji. Sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej prowadzone są w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu tylko w formie elektronicznej – EZD.

Z poważaniem

Małgorzata Drygas
Dyrektor
Biura Organizacyjno-Administracyjnego

Roman Jurkiewicz
starszy inspektor wojewódzki
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
tel. 618 541 917
wuw@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Załączniki

Pobierz list