Przysyłam w załączeniu odpowiedź na państwa wniosek złożony w trybie
dostępu do informacji publicznej.

z poważaniem

Magdalena Kaźmierska
tel kont 438714225

Załączniki

Pobierz list