Szanowni Państwo,

na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w trybie art. 244 i
art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) potwierdzam
otrzymanie wniosku i przekazuję skan udostępnionej informacji publicznej
wraz z klauzulą RODO.

- Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy

Załączniki

  • RODO_-_Informacja_publiczna_-_klauzula.pdf
  • UG.1431.3.2020.JS.pdf