Prez. A – 073-52/19

Odpowiadając na wniosek z dnia 27 listopada 2019 roku poniżej przedstawiam żądane dane:

ad. 1.

Sędzia Bartłomiej Snela

ad. 2. SSR Dariusz Gibasiewicz

ad. 3. Od 3 sierpnia 2006 do 19.8.2010r.

ad. 4.

l.p.

rok

ilość etatów

sędziów

asesorów sądowych

1.

2016

5

brak

2.

2017

5

brak

3.

2018

5

brak

ad. 5.

l.p.

rok

ilość nieobsadzonych etatów

sędziów

asesorów sądowych

1.

2016

0

0

2.

2017- od 15.6. 2017 do 19.11.2018

1

0

3.

2018

0

0

ad. 6.

w latach 2016 – 2018 nie było sędziów delegowanych z innego sądu do Sądu Rejonowego w Rawiczu

ad. 7.

w latach 2016 – 2018 nie było sędziów, którzy awansowali.

ad. 8.

l.p.

rok

średnia liczba spraw na sędziego

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

932

926

801

2.

2017

1276

1023

168,2

3.

2018

1252

1075

178,4

ad. 9.

l.p.

rok

największą liczbę spraw miał sędzia

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

958

1067

801

2.

2017

1231

1126

370

3.

2018

1484

1102

228

ad. 10.

l.p.

rok

najmniejszą liczbę spraw miał sędzia

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

60

783

1

2.

2017

2

832

81

3.

2018

49

906

8

ad. 11.

l.p.

rok

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

29,06%

57,1%

99,38%

2.

2017

33,63%

54,8%

40,97%

3.

2018

45,41%

57%

39,8%

ad. 12.

l.p.

rok

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw

Cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

1,70%

42,8%

0,25%

2.

2017

0,03%

41,3%

8,08%

3.

2018

0,27%

42,6%

17,69%

ad. 13 i 14.

l.p.

rok

dane statystyczne dot. liczby tomów dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

NIE

TAK powyżej 1 tomu

NIE

2.

2017

NIE

TAK powyżej 1 tomu

NIE

3.

2018

NIE

TAK powyżej 1 tomu

NIE

Pozdrawiam

Irena Bielicka-Krzyśko

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Rawiczu

Tel. 65 521 44 59

Tel. sieci MS 32 72 13 459

administracja@rawicz.sr.gov.pl

Pobierz list