W załączeniu przekazuję odpowiedz w sprawie raportu o stanie gminy.
Aleksandra Bednarek
Inspektor ds. obsługi rady gminy

Załączniki

Pobierz list