Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

pismo.pdf

Załączniki

Pobierz list