To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@osiecznica.pl> o 2020-02-03 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-02-03 08:14

Pobierz list