Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że Urząd Gminy Bobrowice prowadzi centralny rejestr w/w wniosków
zarówno w wersji papierowej jak również przesłanych drogą elektroniczną.

Liczba wniosków jakie wpłynęły do tut. Urzędu w poszczególnych latach:

1. 2014r. - 34 wnioski

2. 2015r. - 47 wniosków

3. 2016r. - 52 wnioski

W załączeniu skany rejestrów.

Z poważaniem,

Ewelina Roszak

Inspektor ds. samorządu i organizacji

Urząd Gminy Bobrowice

Tel. 68 391 92 20

Załączniki

Pobierz list