Dzień dobry

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej,przesyła w załączeniu
żądane informacje.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika USC
U.Suwara

Załączniki

Pobierz list