Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 03.02.2020
r. Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 - nie przyjęto uchwały

Pytanie 2 - odpowiedź "a"

Pytanie 3 - odpowiedź "b"

Pytanie 4 - głos zabrało 3 radnych

Pytanie 5 - 0 mieszkańców

Pytanie 6 - 0 mieszkańców

_________________________________

Cecylia Szofer
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

tel. 68 888 60 24

Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie

<http://www.dabie.pl/> www.dabie.pl

P Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

Załączniki

Pobierz list