Rokiciny-Kolonia, 04.02.2020r.

ROR.1431.11.2020

Witam, w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.02.2020r. o udzielenie
informacji publicznej, Urząd Gminy w Rokicinach informuje, że:

ad.1. Rada Gminy Rokiciny nie podejmowała uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;

ad.2. Nad raportem o stanie gminy pracowali poszczególni pracownicy
referatów i przekazywali informacje do koordynatora- Sekretarza Gminy;

ad.3. O możliwości zabrania głosu w sprawie raportu przez mieszkańców
informował wójt podczas transmitowanych sesji Rady Gminy;

ad.4. Żaden radny nie zabrał głosu podczas debaty o raporcie o stanie gminy;

ad.5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie o
raporcie o stanie gminy;

ad.6. Żaden mieszkaniec nie zabrał głosu podczas debaty o raporcie o
stanie gminy.

--
Pozdrawiam,
Bożena Bykowska
/Sekretarz Gminy Rokiciny
Telefon: 44 719 59 41/

/Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rokiciny. Dane
przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.rokiciny.net w zakładce
"RODO"./

Pobierz list