Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 3 lutego 2020 r.

Z poważaniem

Agnieszka Nowak

Urząd Miasta w Uniejowie

Załączniki

Pobierz list