Dzień dobry,
w związku z otrzymanym wnioskiem od Państwa o udzielenie informacji publicznej związanym z informacjami dotyczącymi Raportu o stanie Gminy przekazuję informacje:

ad 1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
ad 2. odpowiedź a
ad 3. odpowiedź b
ad 4. Nikt z Radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.
ad 5. Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
ad 6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się na temat raportu o stanie gminy.

Pozdrawiam
Karolina Sokołowska
podinspektor ds. Obsługi Rady Miasta
tel. 75 75 48 919

Pobierz list