Witam,

poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej w zakresie liczby otrzymanych wniosków przez Urząd Gminy
Jakubów o informację publiczną w latach:

- 2014 - 21 otrzymanych e-mailem, 4 - pocztą,

- 2015 - 25 - otrzymanych e-mailem, 8 - pocztą,

- 2016 - 29 - otrzymanych e-mailem, 8 - poczta.

Ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej nie prowadzimy w
formie elektronicznej, zatem w załączeniu przesyłam scany spisów spraw z
przedmiotowych teczek.

Wójt

/-/ Hanna Wocial

--
Z poważaniem:
Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów
(tel. 25 757 91 90)

Pobierz list