Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017r., dot. udzielenia informacji
publicznej przesyłam w załączeniu odpowiedź na przedmiotowy wniosek.

Z poważaniem

Beata Misztal

p.o. Kierownika Referatu

Organizacyjno-Gospodarczego

41/300-44-14

Załączniki

Pobierz list