Dzień dobry,

Udzielam odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Tak

2. A.

3. B.

h. informacja na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wszystkich sołectwach ( 10).

4. 7 radnych

5. Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu.

6. Mieszkańcy nie wypowiadali się na temat raportyu.

Pozdrawiam

Maria Krawczyk

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Makowie

ul.Główna 12

96-124 Maków

46 831 20 17

www.gminamakow.info