Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy, poniżej udzielam odpowiedzi:

ad. 1) Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
ad. 2) Nad przygotowanie raportu pracowali poszczególni pracownicy referatów i składali informacje do koordynatora (sekretarza gminy).
ad. 3) Informacja o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
ad. 4) Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 2 radnych.
ad. 5) Do dyskusji na temat raportu o stanie gminy nie zgłosił się nikt z mieszkańców gminy.
ad.6) W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się żaden mieszkaniec gminy.

Z poważaniem
Stanisława Błaszczyk – Sekretarz Gminy Bielawy