Twoja wiadomość

Do: urzad.gminy@stanislawow.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 09.02.2020 23:00

odczytano w dniu 10.02.2020 15:27.

Pobierz list