To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bobrowniki.pl> o 10.02.2020 10:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10.02.2020 15:27

Pobierz list