Twoja wiadomość

Do: info@mlawa.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 09.02.2020 22:48

odczytano w dniu 10.02.2020 15:47.

Pobierz list