Twoja wiadomość

Do: kancelaria@prazmow.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 09.02.2020 22:53

odczytano w dniu 10.02.2020 16:13.