Dzień dobry

W nawiązaniu do dzisiejszego wniosku o udzielenie informacji publicznej
proszę o kierowanie wszelkich wniosków na adres Urzędu Gminy Grodziec podany
na stronie BIP Grodziec http://bip.grodziec.pl/dane tj. ug@grodziec.pl
<mailto:ug@grodziec.pl> .

Wnioski kierowane na inne adresy mogą być nieodebrane w przypadku
nieobecności w pracy pracownika.

Ponadto adres na który został skierowany wniosek oficjalnie już nie
funkcjonuje i nie jest podany na stronie internetowej BIP.

Potwierdzam wpływ dzisiejszego wniosku, ale nie gwarantuję odbioru
przyszłych wniosków z powyższych względów.

------------------------------

Sekretarz Gminy Grodziec

Wiesława Szeflińska

Tel. 63 248 55 00 wew. 29

wieslawa.szeflinska@grodziec.pl <mailto:wieslawa.szeflinska@grodziec.pl>

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec
reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec. Z Inspektorem ochrony danych w
Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
<mailto:iod@comp-net.pl> Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania
danych osobowych przez Administratora są dostępne na stronie www.grodziec.pl
<http://www.grodziec.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Grodziec.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Załączniki

Pobierz list