To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@ledziny.pl> o 10.02.2020 10:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o11.02.2020 07:38

Pobierz list