Urząd Gminy Czeremcha zmienił adres e-mail.

Aktualny adres: {{ email }}

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Czeremcha pod adresem: http://ug-czeremcha.pbip.pl w zakładce RODO