Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie raportu o stanie gminy informuję co następuje:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odpowiedź - nie

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) - tak
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej - tak
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta - tak
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? – 2 radnych

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? – 0 mieszkańców

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy? – 0 mieszkańców

Pozdrawiam

Anna Mańka

Sekretarz Gminy Dobra

Woj. Małopolskie

Tel. 18 3330020 wew. 111

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MTU4MTI4MTMyNjk0LjgyNjEuMjUzMTQzMzU5ODAzMjYyOTMxQGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFN1biwgMDkgRmViIDIwMjAgMjA6NDg6NDYgLTAwMDB8c2VrcmV0YXJ6QGdtaW5hZG9icmEucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkM>

Pobierz list