Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 9 lutego 2020
r. dotyczące mieszkańców i radnych wobec raportu o stanie gminy.

1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.
2. d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
3. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej
4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy 5 Radnych zabrało
głos.
5. 0
6. 0

Pozdrawiam.

Klaudia Sieradzka

Inspektor ds. Rady Miasta

Biuro Rady Miasta Mława

tel. 23 654 32 51 wew. 107

Urząd Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel. 23 654 33 82 wew. 100 - sekretariat

fax. 23 654 36 52

W trosce o środowisko, nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

Załączniki

Pobierz list