Dzień dobry,

Gmina Czarnkow w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 roku o
udostępnienie informacji publicznej oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art.
4 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), a także art. 61
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przesyła odpowiedzi na pytania.

Ad. 1. Radni Gminy Czarnkow nie przyjęli uchwały w sprawie szczegołowych
wymogow dotyczących raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym.

Ad. 2. Raport o stanie gminy przygotowywali poszczegolni pracownicy referatow
i składali informacje końcowe do sekretarza gminy.

Ad. 3. Mieszkańcy Gminy Czarnkow nie byli informowani o możliwości zabrania
głosu na temat raportu.

Ad. 4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało dwoch
radnych.

Ad. 5. Do zabrania głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy nie
zgłosił się żaden mieszkaniec gminy.

Ad. 6. W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się żaden
mieszkaniec gminy.

Z poważaniem

Joanna Mazur

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich


Urząd Gminy Czarnkow
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow
tel. (067) 255 22 27, fax (067) 255 30 79
e-mail: [urzad@czarnkowgmina.pl](mailto:urzad@czarnkowgmina.pl)
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. (067) 253 02 95 e-mail:
[joanna.mazur@ugczarnkow.pl](mailto:joanna.mazur@ugczarnkow.pl)

**Z klauzul ą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można
zapoznać się [TUTAJ](http://ugczarnkow.home.pl/klauzulapoczta.pdf)**

Pobierz list